Con mọt tường (mối) là một loại côn trùng nhỏ, nhưng chúng có khả năng gây phá hoại đáng kể. Thường hình thành thành đàn, mối gây hại cho tường nhà và ăn mòn các vật dụng gỗ bên trong ngôi...