Những bài toán đạt giải thưởng thường là những đề toán khó nhất thế giới, đã đòi hỏi sự cống hiến lớn từ nhiều thế hệ nhà toán học. Để giành được giải thưởng triệu đô, người ta phải đổ mồ...