Mỗi ngày khám phá kiến thức mới! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá nguyên lý hoạt động của máy bay. Tại sao phương tiện hàng không nặng cả tấn này lại có thể vươn lên trên bầu trời? Hãy...